Ett fritt Palestina

Interpellation 2011/12:4 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 15 september

Interpellation

2011/12:4 Ett fritt Palestina

av Monica Green (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Inför den kommande 66:e sessionen i FN:s generalförsamling och det palestinska initiativet om att erkänna Palestina som en fri stat behöver Sverige förtydliga sin ståndpunkt och driva på processen. EU och EU:s medlemsstater har nu en unik möjlighet att ställa upp för freden i Mellanöstern och hjälpa till så att Israel och Palestina kan leva sida vid sida som goda grannländer.

Det palestinska folket måste ha det internationella samfundet med sig och ett erkännande att ha en egen stat skulle möjliggöra fortsatta förhandlingar i den fredsförhandling som gått i stå.

Trots upprepade uttalanden och stöd för en tvåstatslösning baserad på 1967 års gränser med staten Israel, så avstannar processen gång på gång. Nu finns en möjlighet att få fart på den igen. Då behöver Sverige vara drivande i EU och FN.

Palestina ska vara en oberoende, demokratisk och livskraftig stat sida vid sida med Israel i fred och säkerhet.

EU och andra internationella aktörer har uttalat att Palestina är redo för suverän självständighet. Nu är det dags att gå från ord till handling och erkänna staten Palestina i FN:s generalförsamling. Därför måste regeringen rösta ja i FN.

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att Sverige ska bidra till ett erkännande av en palestinsk stat i samband med att frågan ska avgöras i FN senare under hösten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-09-15 Anmäld: 2011-09-19 Svar fördröjt anmält: 2011-09-28 Sista svarsdatum: 2011-09-29 Besvarad: 2011-10-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (19 anföranden)