Ett globalt naturavtal

Interpellation 2022/23:259 av Rebecka Le Moine (MP)

av Rebecka Le Moine (MP)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Före jul slöts ett globalt avtal för naturen i Montreal på COP 15, med visionen att stoppa artutrotningen och vända trenden. Det är nu av största vikt att avtalet implementeras.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

Vad avser statsrådet att göra för att Sverige ska uppfylla den vision och de mål som anges i biodiversitetsavtalet?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2023-03-14 Överlämnad: 2023-03-15 Anmäld: 2023-03-16 Sista svarsdatum: 2023-03-29 Svarsdatum: 2023-03-31

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.