Ett tryggare tomträttssystem

Interpellation 2020/21:53 av Roger Hedlund (SD)

av Roger Hedlund (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Nyligen kunde vi läsa om boende i Göteborg som riskerar att få sina boendekostnader chockhöjda i samband med att gamla avtal om markhyra ska förnyas. Förvaltningen i Göteborgs Stad redovisade siffror på ett ökat marktaxeringsvärde om 870 procent på 19 år. Fler berättelser av detta slag återfinns runt om i landet.

Utöver kraftigt höjda avgifter och konsekvenserna av detta skapar systemet en oförutsägbarhet. För att motverka kostnaderna skulle ett friköp av tomträtten vara ett alternativ. Här behöver regeringen agera för ett tryggare tomträttssystem.

Sedan år 2012 finns ett förslag på regeringens bord om att förenkla reglerna för att skydda tomträttsinnehavare mot orättvisa avgiftshöjningar. Trots att det gått åtta år sedan ett förslag presenterades har regeringen inte tagit ärendet vidare. Samtidigt fortsätter villaägare och bostadsrättsföreningar att drabbas.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Har regeringen för avsikt att gå vidare med förslag om förändringar vid friköp av tomträttsfastigheter och skapa ett tryggare tomträttssystem?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2020-10-12 Överlämnad: 2020-10-13 Anmäld: 2020-10-14 Sista svarsdatum: 2020-11-03 Svarsdatum: 2020-11-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)