EU:s medlemskapsförhandlingar med Albanien och Nordmakedonien

Interpellation 2020/21:167 av Ludvig Aspling (SD)

av Ludvig Aspling (SD)

till Statsrådet Hans Dahlgren (S)

 

I rådsslutsatserna från den 25 mars beslutade rådet att inleda anslutningsförhandlingar med Albanien och Nordmakedonien, vilket innebär att dessa länder är på väg att bli medlemmar i Europeiska unionen. Regeringen stödde det beslutet, men jag är mer skeptisk.

De starkaste argumenten för att dessa länder ska gå med i EU utgår från det geopolitiska perspektivet, det vill säga att flera globala intressen försöker skaffa sig inflytande i den här regionen, och att detta innebär ett direkt hot mot den demokratiska utvecklingen i dessa länder och dessutom ett indirekt hot mot oss i Europa.

De starkaste argumenten mot att dessa länder ska gå med i EU är mer vardagliga och påverkar vanliga svenskars vardag. Vi vet vi att dessa länder har stora och ihållande problem med korruption, svag rättsstatlighet och väldokumenterade band mellan toppolitiker och organiserad brottslighet. Vi vet att många av de vapen och den narkotika som smugglas in i Sverige kommer från detta område, vilket sannolikt har bidragit till problemen med gängkriminalitet och skjutningar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Hans Dahlgren: 

 

Vad kommer statsrådet att göra för att Albaniens och Nordmakedoniens rättsstatliga problem inte ska glömmas bort i medlemskapsförhandlingarna?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är inlämnad Inlämnad: 2020-11-20 Överlämnad: 2020-11-20 Anmäld: 2020-11-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.