Femårslicenserna

Interpellation 2021/22:493 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Riksdagens justitieutskott har tagit beslut om att ta bort femårslicenserna. Riksdagen har tagit beslut om att ge regeringen ett tillkännagivande om att ta bort de femåriga licenserna. Dessa tillkännagivanden har regeringen fått vid tre tillfällen och också fått ett tydligt direktiv om att ta fram en proposition om att ta bort femårslicenserna senast årsskiftet 2021/22. Trots riksdagens tydliga beslut har inte regeringen genomfört detta, och regeringsföreträdare har också sagt att man inte tänker genomföra beslutet.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johanson:

 

  1. Varför har ministern och regeringen trots riksdagens tillkännagivanden om att ta bort de femåriga licenserna inte genomfört detta? 
  2. Vilka skäl har ministern att inte genomföra riksdagens beslut om att ta bort femårslicenserna? 
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-05-12 Överlämnad: 2022-05-12 Anmäld: 2022-05-13 Sista svarsdatum: 2022-06-02 Svarsdatum: 2022-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.