feministiskt självförsvar i skolan

Interpellation 2004/05:569 av Dinamarca, Rossana (v)

av Dinamarca, Rossana (v)

den 3 maj

Interpellation 2004/05:569

av Rossana Dinamarca (v) till statsrådet Ibrahim Baylan om feministiskt självförsvar i skolan

Tre av fyra tjejer i 15@16-årsåldern uppger att de är rädda när de går hem själva på kvällarna. Detta visar en undersökning som gjorts av Lunarstorm på uppdrag av Tjejzonen, Manliga nätverket och regeringsprojektet Flicka. Med den feministiska kunskap som vi har i dag kommer resultatet tyvärr inte som en överraskning, men förhoppningsvis kan det leda till att vi mer skyndsamt tar itu med insatser för att Sveriges tjejer ska slippa gå runt och vara rädda.

Undersökningen lyfter fram någonting väldigt viktigt @ att rädsla för våld är något som varje tjej och varje kvinna förhåller sig till, oavsett om vi vill eller inte. Varje tjej och kvinna hanterar det sen på olika sätt. En del tar omvägar när de rör sig i det offentliga rummet, andra blir förbannade och ändrar inte sitt rörelse- eller levnadsmönster, men bär ständigt en gnagande oro som säger att de borde vara mer försiktiga.

Undersökningen från Lunarstorm är viktig för att den slår fast att rädsla är något som varje ung tjej i dag tvingas förhålla sig till, och något som behöver diskuteras och konfronteras. Men den säger också något om vilken bild av våldtäkter och övergrepp som fortfarande lever kvar i vårt samhälle. Trots att den typiska våldsmannen inte är en galning som överfaller kvinnor på allmän plats, utan är kompisar, pojkvänner, släktingar och bekanta som misshandlar och våldtar i vår närmiljö, så lever bilden kvar av att det mest är utomhus vi borde vara rädda. När denna bild fortsätter att reproduceras är risken dels att en massa tjejer begränsar sina liv i onödan, men också att vi får en väldigt skev debatt om hur vi löser problemet.

Feministiskt självförsvar åt alla tjejer i skolan är något som Vänsterpartiet drivit här i riksdagen under en längre tid och nu ser vi det som än viktigare att påskynda detta. Feministiskt självförsvar bygger på en enkel men genial idé. Att kvinnor tillsammans hittar strategier för att omvandla rädsla till styrka, att ge enkla verktyg för att försvara sig och skapa forum för att diskutera och hantera rädsla. Feministiskt självförsvar innebär att man tar utgångspunkt i kvinnors erfarenheter och utarbetar strategier för att hantera situationer av utsatthet och våld. Rätten till sin egen kropp är en viktig utgångspunkt.

Jag vill därför fråga statsrådet:

1.Vilka initiativ är statsrådet beredd att vidta i skolan för att stärka unga kvinnor?

2.Vilka initiativ är statsrådet beredd att vidta för att alla tjejer som så önskar ska få tillgång till träning i feministiskt självförsvar i skolan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-05-03 Anmäld: 2005-05-09 Svar fördröjt anmält: 2005-05-19 Sista svarsdatum: 2005-05-23 Besvarad: 2005-05-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)