finansiell samordning för sjukvård och rehabilitering

Interpellation 2002/03:183 av Könberg, Bo (fp)

av Könberg, Bo (fp)

den 12 februari

Interpellation 2002/03:183

av Bo Könberg (fp) till statsrådet Hans Karlsson om finansiell samordning för sjukvård och rehabilitering

Om några dagar är det 27 månader sedan socialutskottet av regeringen begärde en proposition om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård socialtjänst och socialförsäkring, för bättre hälsa och för minskade sjukskrivningar. Någon sådan proposition har fortfarande inte synts till.

Möjligheten för försäkringskassor och sjukvård att ekonomiskt samarbeta för att minska ohälsan har diskuterats åtminstone sedan mitten av 80-talet. Åren 1993@97 genomfördes i flera län framgångsrika försök med detta (Finsam). Försöken utvärderades av Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket i en rapport som presenterades våren 1997. Försöken stoppades från och med 1998.

Hösten 2000 gjordes den ovannämnda överenskommelsen mellan företrädare för regeringen, Folkpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet om att det till hösten 2001 skulle presenteras förslag till riksdagen som skulle möjliggöra finansiell samordning mellan bland andra försäkringskassorna och sjukvården. Uppgörelsen bekräftades i ett beslut i socialutskottet. Målet var att reglerna skulle kunna börja gälla från och med år 2002.

I budgetpropositionen hösten 2001 föreslogs @ utan samråd med de partier regeringen gjort uppgörelsen med @ en möjlighet för samordning som inskränktes till ca 0,5 % av kostnaderna för sjukpenningen. Detta att jämföra med det tak på 10 % som gällt i de framgångsrika Finsamförsöken. Under riksdagsbehandlingen ställde sig bland annat regeringspartiet bakom en beställning av regeländringar som riksdagen skulle kunna behandla under våren 2002.

Någon proposition kom ändå inte. I slutet av våren 2002 förklarade det ansvariga statsrådet att förslaget skulle komma "under försommaren". I slutet av sommaren 2002 sades det att förslaget skulle komma i början av hösten. I början av hösten sades det att förslag skulle komma i slutet av hösten. Därefter sades det att förslag skulle komma i januari 2003.

I propositionsförteckningen från slutet av januari sägs att proposition ska komma i maj för riksdagsbehandling under hösten 2003.

Sedan sommaren 1997 har sjukskrivningarna ökat lavinartat och de långa sjukskrivningarna mer än fördubblats. Ingen enskild åtgärd kan ensam råda bot på detta, men det är desto angelägnare att använda sig av medel som visat sig verksamma.

Om regeringens senaste besked skulle hålla @ till skillnad från alla tidigare besked i ärendet @ så kommer de nya reglerna att börja gälla tidigast från och med januari 2004. Det har då gått nästan sju år sedan den positiva utvärderingen av Finsamförsöken presenterades.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till statsrådet Hans Karlsson:

1.Bedömer statsrådet det som sannolikt att riksdagen före sommaren får en proposition om finansiell samordning?

2.Om statsrådet kommer att föreslå en sådan proposition, kommer den då, till skillnad från budgetförslaget hösten 2001, att medge en ekonomisk omfattning av den finansiella samordningen som på ett meningsfullt sätt uppfyller uppgörelsen bakom socialutskottets betänkande den 14 november 2000?

3.Har statsrådet gjort någon värdering av de förluster i form av både lidande och ekonomiska kostnader som, genom att den finansiella samordningen snart har fördröjts i @ hittills @ sex år, har drabbat dels dem som köat till operationer och behandlingar, dels de offentliga finanserna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-02-12 Anmäld: 2003-02-12 Besvarad: 2003-03-04 Sista svarsdatum: 2003-03-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.