Fler poliser i utsatta områden

Interpellation 2015/16:194 av Ellen Juntti (M)

av Ellen Juntti (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Vi ser ett nytt utanförskap växa fram i Sverige med en ökad otrygghet som följd. Gängkriminalitet, skjutningar och andra våldsdåd hotar tryggheten i samhället. Det är nödvändigt att samhället på ett tydligt och kraftfullt sätt tar sig an problematiken med särskilt brottsutsatta områden. För att öka tryggheten är det viktigt att människor upplever att polisen är närvarande och synlig. En tillgänglig polis är viktig för att förebygga brott, men framför allt när brott begåtts och måste klaras upp.

Befolkningsutvecklingen och brottsligheten talar för att tillgången på poliser behöver öka, både genom ökad effektivitet inom dagens organisation och genom ökade anslag. Vi behöver en mer lokalt förankrad, närvarande polis i hela landet. Polisen ska vara nära medborgarna och tillgänglig för alla oavsett var i landet man bor. Poliser slår själva larm om att de inte kan vara närvarande på det sätt som det skulle behövas, främst i utsatta områden. Det är helt enkelt för få poliser. Bland annat larmar polisen i Göteborg om att kriminella styr områden i förorter. Skjutningar avlöser varandra, då olika kriminella gäng gör upp med varandra. Detta är helt oacceptabelt.

Alliansregeringen gjorde stora satsningar på rättsväsendet, och antalet poliser ökade kraftigt. Utöver den ökningen vill vi att ytterligare 1 000 nya poliser ska utbildas under åren framöver. Regeringen väljer i stället i denna tid av samhällsutmaning att i sitt budgetförslag ta bort kravet på 20 000 poliser. Detta rimmar mycket dåligt med dagens allvarliga situation och kommer att innebära att regeringen genom detta rustar ned tryggheten, snålar på polisens närvaro och på så sätt ger näring till kriminalitet och ett ökat utanförskap. Detta går inte ihop med behovet av en ökad polisnärvaro och den trygghet som alla medborgare har rätt till, oavsett i vilket område man bor i.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

På vilket sätt kommer statsrådet att förhindra gängkriminalitet, skjutningar och andra våldsdåd med färre poliser?

Hur ska vanliga medborgare kunna känna sig trygga i utsatta områden om polisen inte har möjlighet att vara på plats där brott begås?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2015-11-17 Överlämnad: 2015-11-17 Anmäld: 2015-11-18 Sista svarsdatum: 2015-12-02 Svarsdatum: 2015-12-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)