Flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda

Interpellation 2016/17:616 av Daniel Bäckström (C)

av Daniel Bäckström (C)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Sveriges behöver utveckling i hela landet. Förutsättningarna för tillväxt i våra regioner skiljer sig åt på många sätt. Det handlar om arbetsmarknadens omfattning, näringslivets sammansättning, bostadsmarknaden, kompetensförsörjningen och lokala utvecklingsmöjligheter. För att regioner och orter i hela landet ska kunna attrahera och behålla människor och företag krävs fungerande och effektiva kommunikationer.

I Värmland och Dalarna har flyget en avgörande roll för att snabbt kunna ta sig till Stockholm och vidare ut i världen. För att säkerställa flygförbindelser finns ett system där Trafikverket upphandlar linjer som inte skulle fungera på ren kommersiell grund. En sådan linje är Torsby–Hagfors–Arlanda. Flyglinjen har haft en väldigt positiv utveckling de senaste åren och antalet resenärer ökade med mer än 25 procent mellan 2015 och 2016. Trots denna positiva utveckling är linjens framtid hotad.

Nu görs det en översyn av vilka flyglinjer Trafikverket ska satsa på och ge trafikplikt inför en ny upphandlingsperiod. Trafikverket verkar dock vara tveksamma till linjen Torsby–Hagfors–Arlanda trots att passagerarantalet har ökat kraftigt. Detta är inte första gången. Förra gången Trafikverket var kritisk till linjen Torsby–Hagfors–Arlanda skrev alliansregeringen in i Trafikverkets regleringsbrev att flygplatserna Hagfors och Torsby skulle omfattas av trafikplikt och att trafiken skulle upphandlas. En viktig del var också att få till en positiv resandeutveckling under avtalstiden för att befästa betydelsen av denna flyglinje. När resandet nu utvärderas är det glädjande att se att linjen haft en mycket positiv utveckling. 

Tidigare S-regering såg också betydelsen av Torsby flygplats och bidrog till att investeringar på över 85 miljoner investerades på flygplatsen. Investeringarna är så nyligen gjorda att det återstår 25 års avskrivningar för kommunen.

Jag hoppas att Sveriges nuvarande regering ser betydelsen av och vågar vara lika handlingskraftig när de gäller linjen Torsby–Hagfors–Arlanda. På så sätt kan regeringen bidra till ökad tillväxt samt säkra förutsättningarna för företag och medborgare att bo och verka i hela landet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Kommer statsrådet och regeringen att säkerställa att trafikplikten på linjen Torsby–Hagfors–Arlanda inte förvinner?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-09-01 Överlämnad: 2017-09-01 Anmäld: 2017-09-07 Sista svarsdatum: 2017-09-15 Svarsdatum: 2017-09-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)