Folkomröstning i Burma

Interpellation 2007/08:584 av Streijffert, Magdalena (s)

av Streijffert, Magdalena (s)

den 9 april

Interpellation

2007/08:584 Folkomröstning i Burma

av Magdalena Streijffert (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Burma styrs sedan 1962 av en av världens hårdaste militärjuntor. Åsiktsförtryck, tvångsförflyttningar, systematiska våldtäkter, tortyr och slavarbete är en del av vardagen för det burmesiska folket. När hundratusentals munkar började demonstrera fredligt i höstas slöt många upp vid deras sida. De fredliga demonstrationerna blev dock brutalt nedslagna av militärjuntan, men bilder nådde omvärlden och många reagerade och agerade. Bland annat utnämnde FN ett särskilt sändebud, Ibrahim Gambari, som fick till uppgift att försöka få i gång en dialog mellan militärjuntan och oppositionen i Burma. EU skärpte sina ekonomiska sanktioner genom att införa hinder för landets handel med timmer, metaller och ädelstenar. De nya handelssanktionerna är dock bara en väldigt liten del av Burmas handel med EU.

Tyvärr har det hänt väldigt lite i Burma. Även om militärjuntan har utlyst folkomröstning om en ny konstitution är förslaget som lagts fram odemokratiskt. Den konstitution som juntan nu vill driva igenom ger armén 25 procent av platserna i parlamentet, platser som det burmesiska folket inte kommer att kunna tillsätta genom demokratiska val. National Leauge for Democracy, som leds av Nobelpristagaren Aung San Suu Kyi, har vädjat till omvärlden att fördöma valet om inte ett antal krav uppfylls – alla politiska fångar måste släppas, inklusive de journalister och bloggare som arresterats under den senaste tiden, NLD:s kontor måste få öppna och deras aktivister måste få delta i valkampanjen, och militärjuntan måste tillåta internationella observatörer. Tyvärr verkar inte militärjuntan gå något av dessa krav till mötes. Arresteringarna av människor som har annan politisk åsikt fortsätter och det finns ingen om helst vilja till dialog från militärjuntans sida.

Vilka åtgärder kommer utrikesministern att vidta från Sveriges sida för att stödja oppositionen i Burma?

Vilka åtgärder kommer utrikesministern att vidta inom Europeiska unionen för att föra upp frågan om ytterligare sanktioner mot Burma?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-04-09 Anmäld: 2008-04-09 Svar fördröjt anmält: 2008-04-23 Besvarad: 2008-05-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)