Förbudet mot folksamlingar i förhållande till motionslopp

Interpellation 2019/20:459 av David Josefsson (M)

av David Josefsson (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Förbudet mot folksamlingar över 50 personer, som infördes i våras för att stoppa smittspridningen, har lett till att en rad typer av evenemang har drabbats väldigt hårt. En av dessa är motionsidrottens evenemang som Göteborgsvarvet, Vätternrundan, Lidingöloppet och Stockholm Marathon. 

Under våren ställde jag därför två skriftliga frågor till kultur- och demokratiminister Amanda Lind om dels vilka åtgärder hon var beredd att vidta för att möjliggöra tidsplaner för när det går att genomföra motionslopp och dels vilka åtgärder hon var beredd att vidta för att minska risken för att arrangörer som tvingats ställa in motionslopp blir insolventa. 

Ministern svarade mig bland annat att ”vikten av att landets arrangörer av motionslopp består [kan] inte nog betonas” men gav inga konkreta svar på mina frågeställningar kring vare sig när det skulle gå att genomföra motionslopp eller vilket stöd arrangörer kunde väntas få. 

Den 21 augusti presenterade Amanda Lind och inrikesminister Mikael Damberg efter hård kritik från flera kulturaktörer mot regeringen två utredningar som ska föreslå lättnader i den så kallade förbudsförordningen. Det handlade om att se över regelverket för restauranger som också arrangerar kulturevenemang samt att se över möjligheten till vissa undantag för arrangemang med sittande publik. 

Utredningsuppdragen träffar dock inte problematiken för motionslopp, som kvarstår och som präglas av långa processer. Arrangörerna står just nu och väger om man alls ska genomföra arrangemang nästa år. 

Min fråga till statsrådet Mikael Damberg är därför:

 

Är statsrådet beredd att också utreda lättnader i förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för motionslopp som kan genomföras på ett sätt som inte bidrar till ytterligare spridning av covid-19?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är inlämnad Inlämnad: 2020-08-27 Överlämnad: 2020-08-28 Anmäld: 2020-09-03 Sista svarsdatum: 2020-09-11 Svarsdatum: 2020-09-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)