Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler

Interpellation 2018/19:242 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

till Statsrådet Annika Strandhäll (S)

 

Statsrådet Strandhäll har för bland andra konstitutionsutskottet angett att Ann-Marie Begler fick lämna sin tjänst på grund av bristande samverkan. Samtidigt har Försäkringskassans dåvarande styrelseordförande Birgitta Böhlin framfört i medierna att hon inte kan påminna sig att brister i myndighetens samverkan varit uppe till diskussion med departementets ledning.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Annika Strandhäll:

 

Vilka brister i samverkan har förekommit, och när diskuterades dessa brister med generaldirektören eller Försäkringskassans styrelse?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-05-14 Överlämnad: 2019-05-17 Anmäld: 2019-05-27 Sista svarsdatum: 2019-06-07 Svarsdatum: 2019-06-11
Debatt (18 anföranden)