Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler

Interpellation 2018/19:245 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

till Statsrådet Annika Strandhäll (S)

 

Statsrådet Strandhäll har för bland andra konstitutionsutskottet angett att generaldirektören Ann-Marie Begler lämnade sin tjänst hos Försäkringskassan frivilligt.

Detta har dementerats av Ann-Marie Begler. Hon säger att förflyttningen skedde mot hennes vilja.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Annika Strandhäll:

 

Hur kan det komma sig att statsrådet och den förflyttade Ann-Marie Begler har så olika syn på om förflyttningen var frivillig eller inte?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-05-14 Överlämnad: 2019-05-17 Anmäld: 2019-05-27 Sista svarsdatum: 2019-06-07 Svarsdatum: 2019-06-11
Debatt (18 anföranden)