Förföljelser av hbtqi-personer i Ryssland

Interpellation 2018/19:52 av Joar Forssell (L)

av Joar Forssell (L)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

För några dagar sedan kom nya rapporter om händelseutvecklingen i Tjetjenien för regionens hbtqi-personer. Förföljelsen av hbtqi-personer fortsätter, och nu kommer uppgifter om att anklagade personer torteras och våldtas i förhör.

Situationen i Tjetjenien har varit minst sagt bedrövlig för regionens hbtqi-personer under en mycket lång tid. Enligt tidningen Novaja Gazeta riskerar den som är öppen med att hen inte är heterosexuell med stor säkerhet att drabbas av trakasserier och dödligt våld. Det är en trend som har eskalerat under senare år. Under 2016 rapporterades att hundratals homosexuella män gripits på gatorna, för att sedan ha förts bort och försvunnit. Under 2017 började Tjetjenien driva koncentrationsläger för hbtqi-personer, personer som anmäler förhållandena riskerar att fängslas. Under 2018 kom rapporter om att homosexuella män systematiskt våldtas; detta kände myndigheterna till utan att vidta åtgärder. De senaste nyheterna bör ses som en upptrappning av en mycket destruktiv utveckling.

Efter händelseutvecklingen 2017 valde utrikesministern att kalla upp den ryska ambassadören till Utrikesdepartementet. Efter den senaste tidens händelser har Sveriges regering tyvärr ännu inte agerat på liknande sätt. Sverige måste fortsätta att våga stå upp för sexuella minoriteters rättigheter. 

Liberalerna har ett yrkande i utrikesutskottet som jag hoppas att regeringen tar till sig. Det är att trappa upp sanktionerna mot Ryssland tills dess att landet respekterar grundläggande mänskliga rättigheter. Ett första steg bör i vilket fall vara att tydligt markera mot den ryska regimen att det hbtqi-hat som pågår i landets delrepublik inte anstår ett land under 2000-talet.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Avser ministern att markera mot Ryssland och den ryska ambassadören till följd av händelseutvecklingen i Tjetjenien?

Interpellationen är återtagen

Händelser

statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2019-02-04 Överlämnad: 2019-02-05 Anmäld: 2019-02-06 Återtagen: 2019-02-14 Sista svarsdatum: 2019-02-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.