Försäkringskassans resurser

Interpellation 2022/23:66 av Åsa Eriksson (S)

av Åsa Eriksson (S)

till Statsrådet Anna Tenje (M)

 

Försäkringskassans främsta uppdrag är att administrera den oerhört viktiga socialförsäkringen. Den omfattar i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Försäkringen är en viktig del av de offentliga trygghetssystemen och har stor betydelse, inte bara för enskilda, hushåll och företag utan för hela samhällsekonomin. För många människor är ersättningen helt livsavgörande.

Försäkringskassans ska besluta om och betala ut en stor del av de förmåner som ingår i socialförsäkringen. Utbetalningarna 2021 omfattade cirka 252 miljarder kronor, vilket motsvarar 5 procent av Sveriges bnp, enligt Försäkringskassans årsredovisning 2021. Ungefär hälften går till personer som inte har arbetsförmåga och personer med funktionsnedsättning. En tredjedel betalas ut till barnfamiljer. Resterande del består främst av ersättningar inom arbetsmarknadsområdet.

När Försäkringskassans generaldirektör besökte socialförsäkringsutskottet den 22 november 2022 berättade han att kassan saknar ekonomi för att anställa den personal som behövs för att hantera det ökande inflödet av framför allt tillfällig föräldrapenning, att det är ett konstant högt tryck på enheten som handlägger den typen av ärenden och att sjukfallen på enheten därför ökar.

Generaldirektören framförde också att myndigheten inte förbrukar tilldelade anslag på grund av underbemanning. Det är mycket oroväckande. De försäkrade har rätt att snabbt och korrekt få sina ärenden handlagda.

Med anledning av det anförda vill jag ställa en fråga till statsrådet Anna Tenje:

 

Vad tänker statsrådet göra för att Försäkringskassan ska få förutsättningar att genomföra sitt uppdrag så att alla människor som är beroende av ersättningar också kan få dem i tid?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-11-30 Överlämnad: 2022-11-30 Anmäld: 2022-12-01 Svarsdatum: 2022-12-13 Sista svarsdatum: 2022-12-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)