Försäljning av tågbiljetter

Interpellation 2020/21:435 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

För att öka tågresandet bör biljettförsäljningen förenklas, vilket bland annat Konkurrensverket har påpekat. Utredningen om ett gemensamt biljettsystem är stor och komplicerad, men det finns snabbare åtgärder som skulle kunna göra det enklare att köpa tågbiljetter både för inrikes och utrikes resor.

När järnvägstrafiken avreglerades i Norge valde man att lägga biljettförsäljningen i ett oberoende bolag. I Sverige är www.sj.se den största försäljningskanalen och helt dominerande på marknaden. Detta begränsar konkurrensen eftersom SJ är selektiva när det gäller vilka operatörer som får möjlighet att sälja sina biljetter genom kanalen. Det gör det också svårare för resenärer att få en överblick över möjliga resealternativ.

Intresset för att välja tåg som färdmedel ökar, men ska man boka utrikesresa krävs en mindre avhandling och ibland flera olika biljetter. Många är beredda att betala mer för att åka tåg jämfört med vad en flygbiljett kostar, men krävs det för mycket arbete så blir det enklare att välja flyget.

Det finns också tredjepartsaktörer som vill bygga plattformar/appar för att åstadkomma enkel försäljning av tågbiljetter (även kopplat med lokaltrafikbiljetter) som skulle göra det lika enkelt att boka tåg som det i dag är att boka flyg med till exempel flygresor.se

I dagsläget är det inte möjligt bland annat på grund av att SJ inte tillåter återförsäljare samt att det inte finns en affärsmodell med kick-back eller återförsäljarrabatter som gör det attraktivt att sjösätta denna typ av plattformar.

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth är därför:

 

Är ministern och regeringen beredda att i närtid vidta de snabba och relativt enkla åtgärder som finns för att underlätta försäljning av tågbiljetter och göra det lättare att välja tåget?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-09 Överlämnad: 2021-02-10 Anmäld: 2021-02-11 Svarsdatum: 2021-03-02 Sista svarsdatum: 2021-03-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)