Förskottering av projektering av Norrbotniabanan

Interpellation 2008/09:479 av Baylan, Ibrahim (s)

av Baylan, Ibrahim (s)

den 29 april

Interpellation

2008/09:479 Förskottering av projektering av Norrbotniabanan

av Ibrahim Baylan (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

För att planeringen och byggandet av Norrbotniabanan ska fortsätta har kommunerna och landstingen i Norrbotten och Västerbotten förklarat sig beredda att förskottera kostnaderna för järnvägsutredningar mellan Luleå och Piteå samt mellan Robertsfors och Umeå.

Dessutom har de förklarat sig beredda att förskottera kostnaderna för järnvägsplanen mellan Piteå och Skellefteå. Erbjudandet har framförts till Banverket.

Med anledning av detta är min fråga till statsrådet Åsa Torstensson:

Kommer statsrådet att verka för att Banverket tillåts ta emot den utlovade förskotteringen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-04-29 Anmäld: 2009-04-29 Sista svarsdatum: 2009-05-13 Svar fördröjt anmält: 2009-05-13 Besvarad: 2009-05-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)