Förtäckta anställningar inom flygbranschen

Interpellation 2011/12:443 av Sjöstedt, Jonas (V)

av Sjöstedt, Jonas (V)

den 24 augusti

Interpellation

2011/12:443 Förtäckta anställningar inom flygbranschen

av Jonas Sjöstedt (V)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Det blir i dag allt vanligare på arbetsmarknaden att företag försöker frånsäga sig ansvaret för sin personal. Ett exempel som nyligen uppmärksammats är lågprisflygbolagens användning av utländska rekryteringsföretag. Dessa rekryterar personal åt flygbolaget och skriver kontrakt med arbetstagaren som innebär en förtäckt anställning där hon eller han formellt sett blir en underleverantör. Arbetstagaren ska då själv stå för inbetalning av sociala avgifter och skatter. Sjukdom eller föräldraledighet ses av flygbolaget helt enkelt som att en underleverantör har slutat att leverera.

Kontrakten innehåller i allmänhet omfattande sekretessklausuler som gör att arbetstagare inte kontaktar facket för att granska villkoren. Genom att rekryteringsbolagen befinner sig i utlandet, i vissa fall som brevlådeföretag på Kanalöarna, försvåras insynen för myndigheter och fack. Situationen innebär ett utnyttjande av den enskilde arbetstagaren och innebär en press nedåt på löner och villkor i hela branschen.

Jag vill därför fråga arbetsmarknadsminister Hillevi Engström:

Kommer arbetsmarknadsministern att vidta några åtgärder för att stävja problemet med förtäckta anställningar inom flygbranschen?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2012-08-24 Återtagen: 2012-08-24 Anmäld: 2012-08-30