Förtroendeuppdrag i Norden

Interpellation 2017/18:36 av Rikard Larsson (S)

av Rikard Larsson (S)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

I Norden har vi rätt att vara tjänstlediga för politiska uppdrag. Det är en viktig del av vår demokrati. Det innebär att alla har möjlighet att engagera sig politiskt och att man inte är beroende av arbetsgivarens välvilja för att kunna utföra sina uppdrag. Men denna rätt gäller endast om personen bor, arbetar och är politiskt aktiv i samma land.

Våra medborgare kan fritt resa, bo och arbeta i hela Norden och många väljer också att gränspendla. I Skåne pendlar dagligen tusentals människor mellan Sverige och Danmark. Det är en positiv utveckling. Men dessa människor har ingen lagstadgad rätt att vara tjänstlediga från sitt arbete i Danmark för att fullgöra politiska uppdrag i hemlandet (Sverige). Det är viktigt att lösa detta gränshinder så att även gränspendlare har möjlighet att vara tjänstlediga för politiska uppdrag.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att lösa detta gränshinder så att gränspendlare har rätt till tjänstledighet för politiska uppdrag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-17 Överlämnad: 2017-10-18 Anmäld: 2017-10-19 Svarsdatum: 2017-10-27 Sista svarsdatum: 2017-11-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (5 anföranden)