Fortsättningen för Bromma flygplats

Interpellation 2021/22:52 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Den 12 oktober beslutade en majoritet i trafikutskottet att gå vidare med ett moderat initiativ som går ut på att ta ifrån regeringen rätten att besluta om basutbudet av flygplatser i Sverige.

Det återstår beredning och beslut i riksdagen, men budskapet är tydligt: Förtroendet för hur regeringen har hanterat frågan om Bromma är obefintligt. 

Med anledning av det nya tillkännagivandet vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Hur avser ministern att hantera frågan om Bromma flygplats framgent?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-10-13 Överlämnad: 2021-10-14 Anmäld: 2021-10-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.