Framtiden för LKAB och samhällsomvandlingen i Kiruna

Interpellation 2021/22:51 av Linda Modig (C)

av Linda Modig (C)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Helstatliga Luossavaara-Kirunavaara AB har sedan 1890 brutit en av världens rikaste järnmalmsfyndigheter i Kirunavaara. Över tid har fler fyndigheter och fler mineral i Kirunaområdet och Malmberget blivit kärnan i råvaruförsörjningen, och verksamheten har stabilt över tid genererat miljardöverskott till statskassan.

Tisdagen den 12 oktober 2021 meddelade mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt att den avvisar LKAB:s ansökan om nytt tillstånd för befintlig och utökad verksamhet. Bolaget avser att överklaga beslutet men påbörjar samtidigt mitt under brinnande samhällsomvandling och pågående stadsflytt i Kiruna, efter att därmed ha förlorat sju års arbete, arbetet med en ny ansökan om miljötillstånd.

Mot bakgrund av den uppkomna situationen vill jag därför fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilka initiativ och åtgärder är ministern beredd att initiera och vidta för att dels säkerställa fortsatt drift vid LKAB:s gruvverksamheter i Norrbotten, dels säkerställa ett aktivt engagemang från LKAB:s sida i den pågående stadsflytten i Kiruna? 

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-10-13 Överlämnad: 2021-10-13 Anmäld: 2021-10-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.