Fri entré på statliga museer

Interpellation 2018/19:83 av John Weinerhall (M)

av John Weinerhall (M)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Den rödgröna regeringen införde 2016 fri entré på 18 statliga museer för att få fler besökare till museerna. Detta gjordes med en förhoppning om att nya grupper skulle hitta till museerna och ta del av deras kulturutbud.

Vi moderater gjorde en annan prioritering i budgeten för 2019 då vi inte anser det vara skattekollektivet som ska finansiera vuxnas besök på museer. Den nyligen tillträdda regeringen har dock aviserat att den fria entrén på statliga museer ska vara kvar. Förutsatt att den tidigare finansieringen är densamma, det vill säga 80 miljoner kronor, får detta stora konsekvenser för en del museer. Enligt överintendent Susanna Pettersson på Nationalmuseum kostar fri entré museet 8 kronor per besökare eller 30 miljoner kronor på totalen utöver den ersättning som ges för fri entré.

Med anledning av ovanstående frågar jag kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Kommer regeringen att skjuta till mer skattepengar till museerna för fri entré, eller tycker ministern att det är rimligt att museerna blir underkompenserade?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-15 Överlämnad: 2019-02-18 Anmäld: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-03-08 Sista svarsdatum: 2019-03-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)