Frivilligpoliser

Interpellation 2015/16:441 av Roger Haddad (L)

av Roger Haddad (L)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I en interpellationsdebatt om polisens resurser och kapacitet uttalade statsrådet nyligen att det inte blir någon beredskapspolis. Inte heller kunde statsrådet meddela om det blir nya resurser för att öka antalet poliser. Däremot gav statsrådet uttryck för ökat inslag av väktare, volontärer och ideella krafter som en lösning till polisens utsatta situation.

I tidningen Dagens Samhälle den 25 februari 2016 intervjuas statsrådet om polisens resurser. I artikeln framkommer att alliansregeringen ökade både antalet poliser och antalet civilt anställda inom polismyndigheten, vilket är positivt. Men många utmaningar kvarstår: bland annat måste fler ärenden klaras upp och fler kunna lagföras för de brott som de begått. I artikeln uttalar statsrådet att så kallade frivilligpoliser ska bidra till ökad trygghet.

Parallellt pågår en utredning som ser över polisutbildningen. Denna överväger starkt att föreslå en treårig akademisk polisutbildning – trots att polismyndigheten redan har personalförsörjningsproblem.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till statsrådet Anders Ygeman:

  1. Vad menar statsrådet med sina uttalanden om frivilligpoliser? När avser statsrådet att införa dessa, och vilka befogenheter ska de då ha?
  2. Ser statsrådet några risker med att införa en treårig polisutbildning med tanke på polisens akuta kompetensförsörjningsproblem?
  3. Planerar statsrådet och regeringen att lösa personalbristen inom polisen med volontärer och frivilligpoliser?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-02-25 Överlämnad: 2016-02-26 Anmäld: 2016-03-01 Sista svarsdatum: 2016-03-11 Svarsdatum: 2016-04-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.