Gårdars lönsamhet och livsmedelsstrategin

Interpellation 2019/20:270 av John Widegren (M)

av John Widegren (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Lönsamheten för våra svenska gårdar viker, och då försvårar regeringen för livsmedelsstrategin.

Skattehöjningen på diesel vid årsskiftet leder till att de satsningar som nu görs i handlingsplan 2 finansieras av gårdarna själva.

Detta görs när lönsamheten är låg. Målen med strategin är långt fram i tiden, men då måste det också finnas gårdar kvar som kan producera kraftigt ökad mängd livsmedel. 

Jag vill därför fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

1. Hur tänker statsrådet skapa förutsättningar för ökad lönsamhet för våra svenska gårdar på kort sikt?

2. Är det statsrådets position att endast en kraftig storleksrationalisering är lösningen på livsmedelsstrategins mål om att öka produktionen, eller vad avser statsrådet att göra för att ge förutsättningar för ökad produktion?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-01-20 Överlämnad: 2020-01-20 Anmäld: 2020-01-21 Sista svarsdatum: 2020-02-03 Svarsdatum: 2020-02-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)