Gasledningen och fisket i Östersjön

Interpellation 2008/09:552 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

av Persson i Simrishamn, Göran (s)

den 14 maj

Interpellation

2008/09:552 Gasledningen och fisket i Östersjön

av Göran Persson i Simrishamn (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Det rysk-tysk-holländska konsortiet Nord Stream har beslutat att ändra sina planer och låta den ryska gasledningen genom Östersjön gå norr om Bornholm och vidare mot Tyskland.

Denna sträckning ligger endast 30 kilometer från den skånska kusten.

I dessa vatten bedrivs mycket av det svenska fisket av torsk, som nu riskerar att bli inskränkt på grund av ledningens nya dragning. Även fiske av sill och skarpsill påverkas.

När fiskarna lagt ut trålen vill de oftast dra den fyra fem timmar utan att ta upp den. Ligger det en gasledning i vägen får fisket avbrytas, annars kan ledningen skadas.

Ett fiskeförbud kan bli aktuellt – detta med tanke på risken för skador på ledningen från tjocka stålplåtar som dras på botten med trålarna.

Det finns också risk för att biologiskt material byggs upp, som det gör på saker som sticker upp från botten. Det skapar lä för strömmarna med syrebrist som följd, vilket också påverkar både fisk och övrig havsmiljö.

Min fråga till jordbruksministern är:

Vilka är ministerns avsikter vad gäller att fiske ska kunna bedrivas trots att en gasledning kommer att dras nära den svenska kusten i Östersjön?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-05-14 Anmäld: 2009-05-14 Sista svarsdatum: 2009-06-08 Svar fördröjt anmält: 2009-06-08 Besvarad: 2009-06-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)