Genomströmningen på de gymnasiala yrkesutbildningarna

Interpellation 2019/20:250 av Roger Haddad (L)

av Roger Haddad (L)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Nyligen presenterade Skolverket 2019 års statistik för skolverksamheterna. Det fanns en del att glädjas över, men också en del som bekymrar oerhört – för första gången sedan 2011 sjunker andelen elever som tar yrkesexamen från gymnasiets yrkesprogram. De gymnasiala yrkesprogrammen har sedan ett par år tillbaka något fler sökande till utbildningen, och andelen skulle ha varit ännu högre om alla de sökande var behöriga från grundskolan. Vi måste fortsätta bejaka och stötta alla de elever som aktivt vill in på ett yrkesprogram.

Vi ser också att det fortfarande finns områden att ta tag i det gäller samverkan med företag, branscher och offentliga arbetsgivare som alla skriker efter utbildad kompetens. Flera rapporter tydligt visat att det är gymnasial yrkesutbildning som särskilt efterfrågas.

Att genomströmningen försämras och färre tar yrkesexamen är därför mycket oroande. Det innebär att allt fler lämnar gymnasiets yrkesprogram utan en godkänd gymnasieutbildning. Vi ser också att läget är extra besvärligt på flera stora utbildningsinriktningar där efterfrågan på kompetens är mycket stor.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström följande:

 

1. Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att öka kvaliteten och genomströmningen på gymnasiets yrkesprogram?

2. Hur kommer ministern och regeringen att konkret agera för att ytterligare förstärka samarbetet mellan gymnasieskolan och branscherna/arbetsgivarna?

3. En målgrupp som också riskerar ett utanförskap är de som kommer in som obehöriga till gymnasiet. Vilka konkreta åtgärder planerar ministern och regeringen för att även dessa elever ska få en utbildning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-13 Överlämnad: 2020-01-14 Anmäld: 2020-01-15 Svarsdatum: 2020-01-23 Sista svarsdatum: 2020-01-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)