Gotländsk elförbindelse

Interpellation 2016/17:570 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

I slutet av maj meddelade Svenska kraftnät att man avbryter arbetet med den planerade tredje elkabeln mellan Gotland och fastlandet. Ett förvånande besked. En ny kabel har det talats om i tio år – men plötsligt går planerna om intet. Ett sådant förhållningssätt leder tyvärr till stor osäkerhet. Något som gör att många som planerat att investera i förnybar energiproduktion nu får svårare att göra en rimlig kalkyl.

På energiområdet görs ständigt nya framsteg. Smarta elnät är snart verklighet i hela landet, samtidigt som vågkraft och nya solpaneler testas och introduceras på marknaden. Men en utmaning finns i att det inte alltid blåser eller är soligt överallt. Energin måste alltså transporteras från där den skapas – till där den behövs.

Gotland är på många sätt lämpligt för förnybar elproduktion. Men under kalla och vindstilla vinterdagar krävs det att ön är uppkopplad mot fastlandet för att dra nytta av den stabila vatten- och kärnkraften. Det ser ut på liknande sätt i hela Norden. Ett mer integrerat elnät där den som just nu har bäst förutsättningar för produktion snabbt kan få ut energin i nätet är önskvärt.

Lägg därtill Gotlands unika läge, som bör beaktas inte minst med hänsyn till beredskap i händelse av kris. Gotland kan på kort tid isoleras, och varje insats för att förhindra onödiga nödsituationer är välkommen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ibrahim Baylan:

 

Kommer statsrådet och regeringen att verka för att en tredje elförbindelse mellan Gotland och fastlandet upprättas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-08 Överlämnad: 2017-06-09 Anmäld: 2017-06-12 Svarsdatum: 2017-06-27 Sista svarsdatum: 2017-06-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)