Granhammar herrgård

Interpellation 2016/17:199 av Roland Utbult (KD)

av Roland Utbult (KD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

 

Fortifikationsverket äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter. En av dessa är Granhammar herrgård/slott som ligger på Svea Livgarde i Kungsängen. Många av byggnaderna är en del av den militära byggnadstradition som sträcker sig från 1600-talet fram till i dag. Det är ett kulturarv värt att bevara och utveckla.

Granhammar herrgård/slott utgör i dag ett av Sveriges ovärderliga kulturhistoriska byggnadsverk. Ett regeringsbeslut taget av Kulturdepartementet 1994 säger bland annat att byggnaden samt tillhörande parker anses ovärderliga och bör återställas i sin forna glans (engelska parken).

Vi lever i en tid då intresset för kulturhistoria är mycket stort och många röster väcks för att bevara vårt kulturhistoriska arv. Svea Livgarde växer, och regementet söker vägar för att kunna bygga nya utrymmen. I det läget är Granhammar herrgård/slott med sina tre våningar ett utmärkt alternativ. Dels för att det annars löper risken att hamna i en törnrosasömn, dels för att tidigare regeringsbeslut då kan fullföljas. 

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vad ämnar försvarsministern göra för att följa upp det tidigare regeringsbeslutet att återställa Granhammar herrgård/slott till ett gott och värdigt skick? Hur ser försvarsministern på möjligheten att nyttja Granhammar herrgård/slott när Svea Livgarde/Swedint växer och behöver nya utrymmen?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2016-12-14 Överlämnad: 2016-12-15 Anmäld: 2016-12-16 Återtagen: 2017-01-17 Sista svarsdatum: 2017-01-19