Handläggning och utbetalning av permitteringsersättningar

Interpellation 2020/21:611 av Arin Karapet (M)

av Arin Karapet (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Coronapandemin är nu inne på sitt andra år, och stora delar av besöksnäringen är under hård ekonomisk press, både på grund av pandemin i sig och på grund av de smittskyddsrestriktioner som gjort det väldigt svårt för många restaurangägare att bedriva sin verksamhet. Många restaurangägare har varit tvungna att säga upp eller permittera sin personal, ofta unga och människor med utländsk bakgrund.

Varje månad betalar restaurangägarna ut permitteringslöner till sina anställda, men sedan augusti har ingen permitteringsersättning betalats till företagen. Företag som redan har stora ekonomiska svårigheter tvingas agera bank åt staten, och situationen börjar bli ohållbar för många företagare. Nu riskerar restauranger och kaféer att gå i konkurs på löpande band om inte staten skyndsamt börjar betala ut den utlovade ersättningen.

Jag vill därför fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

​Vilka skyndsamma åtgärder tänker ministern vidta för att påskynda handläggningen och utbetalningen av permitteringsersättningarna till Sveriges företagare?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-29 Överlämnad: 2021-03-30 Anmäld: 2021-04-06 Svarsdatum: 2021-04-16 Sista svarsdatum: 2021-04-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)