Höjd pension

Interpellation 2021/22:512 av Julia Kronlid (SD)

av Julia Kronlid (SD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet lagt fram ett förslag om ett garantitillägg som maximalt ger 1 000 kronor mer i månaden för pensionärer med låga inkomster. Tillägget ska vara en del av bostadstillägget.

Även om det är nödvändigt och positivt med höjda pensioner har förslaget stött på kraftig kritik från flera håll. Garantitillägget togs fram i all hast för att säkra Vänsterpartiets stöd för Magdalena Anderssons statsministerkandidatur. Detta har orsakat många av de brister som präglar förslaget.

För det första frångår detta förslag grunderna i det nuvarande pensionssystemet. Det rör sig om ett nykonstruerat bidrag som är administrativt krångligt och därtill dyrt. Detta i stället för att göra en höjning av garantipensionen och bostadstillägget inom nuvarande pensionssystem. Garantitillägget påverkar också livsinkomstprincipen, som innebär att arbete ska löna sig. Garantitillägget minskar respektavståndet mellan dem som arbetat och dem som inte arbetat. I vissa fall blir pensionen lägre om personen arbetar längre.

Garantitillägget skulle ge en höjd pension för 1 miljon pensionärer men skulle utelämna ytterligare 1,3 miljoner pensionärer, av vilka ett stort antal är i behov av höjd pension.

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har lagt fram ett alternativt förslag till höjda pensioner.

Förslaget innebär en satsning på 14,4 miljarder kronor för höjda pensioner, att jämföra med Socialdemokraternas förslag på 9,4 miljarder. Redan under hösten kommer ersättningen till de sämst ställda pensionärerna öka med 1 000 kronor per månad, genom en höjning av garantipensionen och konsumtionsstödet i bostadstillägget. Därefter kommer skatten på pensioner att sänkas med ytterligare 6 miljarder kronor, och vi inför en helt ny ”gas” i pensionssystemet, som ger högre pension när Sveriges ekonomi är god. Detta skulle i snitt ge 400 kronor mer till en genomsnittlig pensionär med en inkomst på 14 400 kronor eller mer före skatt.

Genom den här kombinationen av tre reformer kan vi både ge ett rejält tillskott till de sämst ställda pensionärerna, förbättra alla pensionärers ekonomi och värna arbetslinjen i pensionssystemet. 

Statsrådet Shekarabi har tidigare sagt sig vara öppen för att införliva en höjning i ordinarie garantipension och har uttryckt att ytterligare åtgärder behövs för att höja pensionerna för alla. Samtidigt har statsrådet avfärdat vårt alternativa förslag till höjda pensioner och håller i stället fast vid garantitillägget, trots den kritik som framkommit.

Mina frågor till statsrådet Ardalan Shekarabi är följande:

 

  1. Varför vill statsrådet endast höja pensionerna för 1 miljon pensionärer i stället för att höja pensionerna för 2,3 miljoner pensionärer?
  2. Varför håller statsrådet fast vid förslaget om garantitillägg i stället för att höja garantipensionen och bostadstillägget?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-05-20 Överlämnad: 2022-05-23 Anmäld: 2022-05-25 Sista svarsdatum: 2022-06-10 Återtagen: 2022-06-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.