Höjda marginalskatter

Interpellation 2015/16:20 av Aron Modig (KD)

av Aron Modig (KD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Konkurrensen i den globala ekonomin hårdnar för varje år. Om vi i Sverige ska kunna hålla en hög välfärds- och välståndsnivå också framöver så behöver vi förhålla oss till detta och genomföra reformer som stärker våra möjligheter att konkurrera – om arbetstillfällen, kapital och talanger – med andra snabbfotade länder och regioner i vår omvärld.

Även om regeringspartierna hållit ett högt tonläge i frågor om jobb och ekonomi så har regeringen – både i vårbudgeten och i budgetpropositionen för 2016 – presenterat ett flertal förslag som slår hårt mot vår ekonomi och konkurrenskraft.

I den nyligen framlagda budgetpropositionen redogör regeringen bland annat för hur den dels vill förändra uppräkningen av skiktgränsen för statlig inkomstskatt, dels för hur den vill göra en avtrappning av jobbskatteavdraget. I praktiken innebär dessa förslag att löntagare med månadsinkomster högre än 36 942 kronor drabbas av skattehöjningar redan nästa år. Världens näst högsta marginalskatter blir ännu högre.

De föreslagna skattehöjningarna är problematiska av flera skäl. De kommer att minska drivkrafterna till utbildning, företagsamhet och hårt arbete, vilket inte är rättvist då det rimliga är att den som tillför något – genom arbete, idéer, entreprenörskap eller annat – också får behålla frukten av sina ansträngningar. Men det är inte heller förnuftigt eftersom vår ekonomi framöver än mer kommer att baseras på kunskap, och då måste även skattesystemet vara utformat för att premiera utbildning.

De högre marginalskatterna kommer också att göra det svårare för Sverige att attrahera talanger från andra länder. Den högkvalificerade arbetskraften är lättrörlig, och då är det viktigt att vi erbjuder en miljö där det är attraktivt att bo, även skattemässigt, om vi ska locka den till oss.

Jag vill därför ställa följande fråga till finansminister Magdalena Andersson:

 

Hur ser finansministern att Sveriges möjligheter att framgångsrikt konkurrera i den globala ekonomin påverkas av de föreslagna skattehöjningarna på utbildning, företagsamhet och hårt arbete?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-09-24 Överlämnad: 2015-09-24 Anmäld: 2015-09-25 Svarsdatum: 2015-10-13 Sista svarsdatum: 2015-10-16
Debatt (6 anföranden)