Hot och våld i arbetsmiljön

Interpellation 2017/18:248 av Erik Andersson (M)

av Erik Andersson (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Anmälningar om hot och våld inkommer ofta från säkerhets-, blåljus-, vård- och omsorgspersonal, men även anställda inom skola, barnomsorg och kollektivtrafik är grupper som representeras i den statistik som belyser problemet. En utredning har tillsatts på området gällande blåljuspersonal, men statistiken för hot och våld i arbetsmiljö som leder till arbetsolyckor och sjukfrånvaro är mer utbredd än så.

Perioden 2012–2016 anmäldes 11 423 arbetsolyckor med sjukfrånvaro till följd av hot och våld, där kvinnor är överrepresenterade med 71 procent av fallen, vilket kan förklaras med att den bransch som främst utsätts för hot och våld i arbetet som leder till arbetsolyckor med sjukfrånvaro är vård och omsorg. Mer än hälften av anmälningarna kommer från denna sektor. Till stor del handlar det om anmälningar från hemvårdsbiträden, undersköterskor och sjukvårdsbiträden. Därefter kommer utbildningsväsendet med ca 19 procent, och många anmälningar görs av förskollärare och gymnasielärare, det vill säga yrkeskategorier inom den offentliga sektorn.

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

Vilka åtgärder och politiska reformer avser ministern och regeringen att vidta för att möta det ökade antalet anmälningar om hot och våld som leder till arbetsolyckor och sjukfrånvaro i den offentliga sektorn?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2017-12-01 Överlämnad: 2017-12-04 Anmäld: 2017-12-05 Återtagen: 2017-12-19 Sista svarsdatum: 2017-12-20