Hoten mot vår säkerhet

Interpellation 2011/12:338 av Rådberg, Peter (MP)

av Rådberg, Peter (MP)

den 24 april

Interpellation

2011/12:338 Hoten mot vår säkerhet

av Peter Rådberg (MP)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Karin Enström sade på sin presskonferens den 18 april när hon utsågs till ny försvarsminister: ”Kalla kriget är slut. Hoten mot vår säkerhet är både komplexa och breda och måste också mötas brett och inte bara med militära medel. Politikerområdet försvar och samhällets krisberedskap måste ses i sin helhet.”

Min fråga till försvarsministern är:

Kan försvarsministern utveckla vad hon menar med att ”hoten mot vår säkerhet är både komplexa och breda och måste också mötas brett och inte bara med militära medel”?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-04-24 Anmäld: 2012-04-25 Svar fördröjt anmält: 2012-05-02 Besvarad: 2012-05-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)