Hur Sverige kan få fler villaägare

Interpellation 2012/13:52 av Palm, Veronica (S)

av Palm, Veronica (S)

den 25 oktober

Interpellation

2012/13:52 Hur Sverige kan få fler villaägare

av Veronica Palm (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Det är med stor oro jag ser att färre och färre svenska familjer kan köpa sin första villa och förverkliga drömmen om det egna huset. Alarmerande siffror från SCB visar att småhusproduktionen i Sverige har gått ned med 57 procent på bara ett år. Samtidigt får vi besked om varsel, uppsägningar och konkurser i den svenska trähusbranschen.

Villan och radhuset är en självklar del på den svenska bostadsmarknaden, men nu minskar möjligheten att köpa och bo i eget hus. Detta är i sig oroväckande, då många svenskars bostadsdrömmar begränsas. I kombination med att hela bostadsmarknaden fortsätter att gå kräftgång bidrar också detta till att begränsa Sveriges möjligheter inför framtiden. Sverige behöver en fungerande och blandad bostadsmarknad som ger goda förutsättningar för en dynamisk arbetsmarknad, fler jobb och långsiktigt hållbar tillväxt.

Med anledning av att småhusproduktionen störtdyker vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder han avser att vidta för att fler familjer i Sverige ska kunna förverkliga drömmen om att flytta till ett eget hus.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-10-25 Anmäld: 2012-10-25 Sista svarsdatum: 2012-11-15 Besvarad: 2012-11-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (22 anföranden)