Idrottsgymnasier

Interpellation 2021/22:494 av Alexandra Anstrell (M)

av Alexandra Anstrell (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Idrotten är en viktig del av livet för många barn och ungdomar. Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Runt om i Sverige finns massor av olika idrottsgymnasier, bland annat finns nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU, för den som vill kombinera sin gymnasieutbildning med sin idrott.

Idrotten sker i samarbete mellan gymnasieskolan och ett specialidrottsförbund. NIU är en oerhört viktig faktor för många ungas möjlighet till idrottsutövande regionalt. Att NIU finns som komplement till riksidrottsgymnasier, RIG, är bra. Det ska inte bara finnas allra högsta nivå då det skulle skapa onödiga klyftor.

Inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) har en översyn av riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar genomförts och resulterat i en rapport som gick ut på remiss. Där föreslog regeringen att det bara ska finnas en typ av gymnasieutbildning i kombination med elitidrott, som ska vara riksrekryterande. Det skulle innebära att väldigt många utbildningar som i dag bedrivs inom ramen för NIU och LIU (lokal idrottsutbildning) inte kan fortsätta. Ungefär hälften av alla idrottsplatser skulle försvinna i Sverige om regeringens förslag går igenom. Konsekvenserna inom idrottsrörelsen kan på sikt bli förödande om antalet platser minskar.

En viktig fråga som påverkar NIU är det krav som ställs på att utbildningen ska vara avgiftsfri. Det kan till exempel gälla att skolan då blir skyldig att tillhandahålla en häst till de elever som går på skolor med fokus på ridsport – ett krav som blir mycket dyrt för skolan att uppfylla.

Efter en tillsyn av Skolinspektionen har exempelvis fyra skolor med inriktning på ridsport fått nedslag eftersom eleverna på NIU måste ha tillgång till en egen elithäst eller ha hästen uppstallad på skolan. Detta anses inte vara förenligt med en avgiftsfri skolgång. Eleverna ska alltså utan kostnad ha tillgång till böcker och andra verktyg som behövs för en tidsenlig utbildning.

Skolinspektionens beslut riskerar också att bli prejudicerande för alla idrottsgymnasier eftersom ingen idrottsutbildning på elitnivå egentligen är gratis. Som jämförelse kostar både golf- och hockeyutrustning tusentals kronor. Redan vid intagning till skolan behövs så pass höga färdigheter inom den egna sporten att man näst intill inte kan ta sig dit utan utrustning.

Det är oerhört positivt att ungdomar och elever kan kombinera studier och elitidrott. Det är svårt att träna ridning, skidåkning eller bandy utan hästar, skidor eller klubbor. Vi borde göra vad vi kan för att förenkla, inte försvåra, sådana upplägg. Det var på grund av denna fråga som utredningen kom till stånd då vi moderater drev på i frågan genom ett utskottsinitiativ. Utredningen kom med ett förslag om att tillåta en viss avgift, men det fanns också andra förslag, såsom att halvera antalet platser på idrottsutbildningarna.

Mina frågor till statsrådet Anders Ygeman är därför:

 

  1. Är statsrådets bedömning att ett halverat antal platser på våra idrottsgymnasier kommer att främja Idrottssverige?
  2. Om hälften av platserna försvinner på idrottsgymnasierna, har då statsrådet några förslag på gång för att öka ungdomarnas fysiska och psykiska hälsa genom idrottsaktiviteter?
  3. Har statsrådet för avsikt att sätta några idrottspolitiska mål för att skapa en stabil breddidrott med goda upptagningsmöjligheter för elitidrotten?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-12 Överlämnad: 2022-05-13 Anmäld: 2022-05-16 Svarsdatum: 2022-06-03 Sista svarsdatum: 2022-06-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.