Imamers vigselrätt

Interpellation 2021/22:499 av Mikael Eskilandersson (SD)

av Mikael Eskilandersson (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Uppdrag granskning rapporterade den 11 maj i SVT om sin undersökning att systematiserad människohandel pågår där tillfälliga äktenskap bedrivs i stor omfattning i Sverige, mot betalning, att det ofta sker via religiösa ledare och religiösa samfund samt att det är fråga om sexhandel.

Det är tydligt genom vittnesmål från kvinnor med erfarenhet, och religiösa ledare som hörts, att tillfälliga och tidssatta äktenskap arrangeras genom och med kännedom hos muslimska samfund. Religiösa ledare, imamer, viger par och tar i många fall emot betalning för affären, har kännedom om att det är fråga om ett rent sexköp, men detta sker genom vigsel då sex utanför äktenskapet inte är tillåtet inom islam.

Systemet har makten över kvinnor som utnyttjas och strider mot det förbund som vi menar att äktenskapet ska omfatta. Det finns ett parallellsamhälle som befästs under Socialdemokraternas styre, där en egen struktur lyder bortanför svensk lagstiftning.

Svensk lag och svenska normer om äktenskapet ska följas i Sverige, enligt Sverigedemokraterna.

Inga parallellsamhällen med kulturer som bedriver människohandel via tillfälliga äktenskap och religiösa samfund som i detta får samhällets stöd ska få förekomma.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:


  1. Kommer ministern, och i så fall på vilket sätt, att kraftfullt agera mot den människo- och sexhandel som systematiskt bedrivs via tillfälliga äktenskap och genom religiösa samfund?
  2. Kommer ministern att fortsatt tillåta att imamer har vigselrätt?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-05-13 Överlämnad: 2022-05-16 Anmäld: 2022-05-17 Sista svarsdatum: 2022-06-10 Svarsdatum: 2022-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)