Indraget stöd till islamistkopplat studieförbund på kommunal nivå

Interpellation 2020/21:1 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

av Jonas Andersson i Linköping (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

I september blev det känt att Göteborgs stad fattat beslut om att dra in det ekonomiska stöd som lokalt har utgått till det muslimska studieförbundet Ibn Rushd. Beslutet fattades efter att oppositionspartier, inte minst Sverigedemokraterna, länge drivit på för att sätta stopp för fler utbetalningar. En motivering som anges i medierna till det fattade beslutet är att Ibn Rushd har samverkat med den ökända Bellevuemoskén i Göteborg. Moskén i fråga är välkänd för sina kopplingar till våldsbejakande islamism, något som bland annat har fastslagits i rapporter från Försvarshögskolan. Utöver att Ibn Rushd om och om igen har samverkat med och skapat en plattform för olika islamister handlar kritiken mot studieförbundet i samhällsdebatten ofta om att man har kopplingar till det islamistiska Muslimska brödraskapet.

I kommuner och regioner där Ibn Rushd erhåller ekonomiskt stöd har studieförbundet med tiden blivit alltmer ifrågasatt i samhällsdebatten, inklusive parlamentariskt i olika fullmäktigeförsamlingar. Eskilstuna kommun beslutade exempelvis tidigare i år om att dra in stödet till studieförbundet med hänvisning till dess kopplingar till ideologiskt tveksamma miljöer. Det omnämnda beslutet i Göteborgs stad om att dra in stödet fattades inte långt därefter.

Genom den statliga politiska nivån får Ibn Rushd i dagsläget ett ekonomiskt mångmiljonstöd årligen genom Folkbildningsrådet, detta i form av statsbidrag avsett för folkbildning. En rad forskare och samhällsdebattörer har under åratal inte bara ifrågasatt att Ibn Rushd får stöd genom statliga aktörer, utan också Folkbildningsrådet i sig har ifrågasatts på grund av hur man förhåller sig till Ibn Rushd.

I en interpellationsdebatt som undertecknad och utbildningsministern deltog i den 26 november förra året framkom det att ministern inte hade för avsikt att vidta några åtgärder gällande folkbildningspolitiken apropå situationen kring Ibn Rushd. Sedan dess har alltså studieförbundet blivit av med ekonomiskt stöd i flera kommuner som en följd av att fler islamistkopplingar och dylikt har framkommit. När vi nu har ytterligare fakta på bordet ser undertecknad en poäng i att följa upp den tidigare interpellationsdebatten.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

  1.  Vilka slutsatser drar ministern av att allt fler kommuner, med hänvisning till islamistkopplingar, väljer att problematisera och dra in ekonomiskt stöd till ett studieförbund som fortsatt tar emot miljontals kronor om året i statsbidrag från Folkbildningsrådet? 
  2.  Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att stoppa islamistkopplade studieförbund från att ta emot statsbidrag avsedda för folkbildning?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-09-08 Överlämnad: 2020-09-09 Anmäld: 2020-09-10 Svarsdatum: 2020-09-18 Sista svarsdatum: 2020-09-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)