Inställda evenemang, konserter och motionslopp

Interpellation 2019/20:433 av Ola Johansson (C)

av Ola Johansson (C)

till Statsrådet Lena Micko (S)

 

Med anledning av spridningen av covid-19 har många arrangörer av exempelvis föreställningar, konserter, kultur- och sportevenemang och motionstävlingar behövt ställa in och om möjligt skjuta dessa på framtiden alternativt anordna ett annat evenemang.

Konsumentskyddet gentemot dessa arrangörer är starkt. Den konsument som har köpt eller bokat en biljett till ett sådant evenemang äger alltid rätt att få beloppet återbetalt i det fall evenemanget ställs in eller skjuts upp. Ett erbjudande om värdecheckar, vouchers eller presentkort kan avböjas, vilket också sker i många fall. Allmänna reklamationsnämnden har på senare tid avgjort ärenden och då oftast till konsumentens fördel.

Arrangörer som står med fasta kostnader och har gjort betydande investeringar i det planerade evenemanget kommer i en sådan situation att riskera att förlora insatsen och samtidigt behöva återbetala samtliga förskottsinbetalningar för biljetter och bokningar. Ett evenemang som inte kan genomföras ger heller inga nya intäkter. Samtidigt råder det fortfarande osäkerhet om, och när, evenemang kan genomföras. Näringsidkarna sätts därmed i en mycket svår situation, och i många fall handlar det om ideella föreningar i samverkan, utan något nämnvärt eget kapital.

Många arrangörer kan också ha svårigheter att åberopa force majeure till följd av covid-19, oavsett om det finns en klausul om force majeure i avtalet eller ej.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lena Micko:

 

  1. Anser statsrådet att det bör klargöras att den pågående pandemin kan utgöra grund för force majeure eller ett sådant hinder utanför säljarens kontroll som följer av köprättsligt kontrollansvar?
  2. Om inte, har statsrådet för avsikt att se över konsumentskyddslagen, tillfälligt eller permanent, så att arrangörer vid extrema situationer som den vi nu upplever har möjlighet att erbjuda vouchers som ett alternativ till kontant återbetalning av biljetter och anmälningsavgifter?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-06-23 Överlämnad: 2020-06-24 Anmäld: 2020-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.