Inställda färjeturer

Interpellation 2020/21:11 av John Widegren (M)

av John Widegren (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Trafikverkets 70 gula vägfärjor trafikerar 40 leder i hela Sverige. Årligen görs en miljon anlöp och 12 miljoner fordonstransporter. Färjorna gör det möjligt att bo i kustnära områden, skapar attraktiva lösningar på trafikproblem och öppnar genvägar i storstadsområden. Färjetrafiken är en mycket viktig del av den totala infrastrukturen i Sverige.

Leden vid Skenäs i Östergötland är en av de mest trafikerade. Här pendlar dagligen boende in till Norrköping, Söderköping och Linköping, och den möjliggör transporter för lokala företag på landsbygden, till exempel fodertransporter. Det är också en led som behövs för enskilda transporter med elever till och från skolan.

När färjetrafiken av olika anledningar ställs in tvingas boende och företag att använda annan bilväg som mer än fördubblar resvägen. Ovan exemplifierade fodertransporter får stor påverkan på trafikflöden, och givetvis handlar det om stora komplikationer och kostnader för den enskilda företagaren och för boende i området.

Under sommaren 2020 har problemen med inställda färjeturer på aktuell sträcka varit stora. Men även innan och flera år tillbaka var problemen ofta återkommande. Med en växande befolkning i Östergötland och ökad arbetspendling mellan kommunerna (särskilt Norrköping–Linköping) måste man kunna förutsätta att den infrastruktur som utgörs av statlig färjetrafik ska fungera mer driftsäkert.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth följande:

 

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att återställa och upprätthålla en god tillgänglighet för företag och boende i aktuellt område?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-09-15 Överlämnad: 2020-09-16 Anmäld: 2020-09-17 Svarsdatum: 2020-09-24 Sista svarsdatum: 2020-09-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)