Insyn i Irans haverikommission

Interpellation 2019/20:274 av Arin Karapet (M)

av Arin Karapet (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Den 8 januari blev flight PS752 från Ukraine International Airlines nedskjutet av iranska revolutionsgardets luftvärnsrobotar. Samtliga 176 passagerare ombord omkom, varav 17 personer var svenska medborgare eller hemmahörande i Sverige. Uppgifterna om händelseförloppet har förändrats ett flertal gånger från Irans sida. Först efter tre dagars konsekvent nekande erkände iranska myndigheter att flygplanet blivit nedskjutet av iranska revolutionsgardet. Detta efter att ett flertal västländer sagt att flygplanet blivit nedskjutet och att det inte var en olycka. Det är av stor vikt att vi får en korrekt bild av händelseförloppet för att de anhöriga ska få en sann bild av tragedin och för att rättvisa ska kunna skipas.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

  1. Hur avser ministern att säkerställa att Sverige får total insyn i den pågående utredningen?
  2. Vad gör ministern och regeringen för att de anhöriga ska få full kompensation från Iran för den tragiska händelsen?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2020-01-21 Överlämnad: 2020-01-22 Anmäld: 2020-01-23 Sista svarsdatum: 2020-02-05 Svarsdatum: 2020-02-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)