Islamism i Sverige

Interpellation 2021/22:552 av Tobias Andersson (SD)

av Tobias Andersson (SD)

till Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

 

Sverigedemokraterna har länge varnat för konsekvenserna av en massinvandring från kulturellt avlägsna länder – konsekvenser som förstärkts av att inga krav ställts på dem som kommit hit. I dag är förhoppningsvis det dystra resultatet uppenbart för de flesta.

Hela områden utan anknytning till majoritetssamhället och med egna värderingar, normer och i vissa fall rättskipning. Ett okänt antal med invandrarbakgrund som förvisso lever i Sverige men som på intet sätt kan anses vara en del av Sverige.

Det finns många faktorer till denna utveckling, men man ska inte underskatta den roll islam som religion har spelat. Bara i absolut närtid har vi kunnat ta del av hur imamer arrangerar sexköp i Allahs namn, hur kvinnor inte tillåts gifta sig utan godkännande från sitt manliga överhuvud och hur kvinnor inte får skilja sig utan makens godkännande. Kraven kommer även att begränsa den svenska yttrandefriheten för islams skull – alternativet är våld och mordförsök på poliser.

Islamiseringen pågår med andra ord obehindrat, och som grädde på moset finansieras den i hög utsträckning av det offentliga, som islamiseringen önskar trycka tillbaka och begränsa. Det betalas ut bidrag från kommun, region och stat till allt från studieförbund till trossamfund som alla verkar för islamiseringen, och moskéer byggs i rasande takt runt om i landet.

Det är min strikta uppfattning att ju mer islam påverkar Sverige, desto sämre kommer Sverige att bli. Kortfattat blir Sverige mer och mer likt de länder som de som bidrar till islamiseringen en gång har lämnat för att komma hit. 

Med anledning av detta önskar jag fråga kulturminister Jeanette Gustafsdotter följande:

 

Tillstår ministern att en islamisering pågår, och kommer ministern att vidta några åtgärder inom sitt ämbetsområde för att stoppa densamma?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2022-06-16 Överlämnad: 2022-06-16 Anmäld: 2022-06-17 Återtagen: 2022-06-27 Sista svarsdatum: 2022-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.