Jämställa ekonomiska villkor för hyresrätt och ägd bostad

Interpellation 2013/14:70 av Eriksson, Lars (S)

av Eriksson, Lars (S)

den 24 oktober

Interpellation

2013/14:70 Jämställa ekonomiska villkor för hyresrätt och ägd bostad

av Lars Eriksson (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Nyproduktionen av hyresrätter är på för låg nivå. För att öka nyproduktion av hyresrätter krävs bland annat likvärdiga ekonomiska villkor med äganderätt och bostadsrätt. En nybyggd hyreslägenhet blir i dag ca 2 000 kronor dyrare per månad att bo i än en ägd bostad.

Min fråga till bostadsministern är:

När kommer förslaget till riksdagen om att jämställa de ekonomiska villkoren för hyresrätt och ägd bostad?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-10-24 Anmäld: 2013-10-25 Svar fördröjt anmält: 2013-11-04 Sista svarsdatum: 2013-11-14 Besvarad: 2013-11-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)