Jämställdhetsbonusen

Interpellation 2014/15:316 av Tina Ghasemi (M)

av Tina Ghasemi (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Jag har tidigare ställt en skriftlig fråga till socialförsäkringsministern, där jag önskat svar på när regeringen avser att påbörja och slutföra det nödvändiga lagstiftningsarbete som krävs för att riksdagens beslut om förstärkt jämställdhetsbonus ska verkställas.

I svaret säger socialförsäkringsministern att riksdagens tillkännagivande vägs in i Regeringskansliets beredning av frågan, men att regeringen inte har tagit ställning till tillkännagivandet.

Enligt den konstitutionella praxis som vuxit fram bör regeringen tillgodose tillkännagivanden, men om regeringen har en annan mening än riksdagen bör riksdagen snarast underrättas om detta.

Min fråga till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll är därför:


Tänker ministern och regeringen tillgodose tillkännagivandet från riksdagen om den förstärkta jämställdhetsbonusen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2015-02-19 Överlämnad: 2015-02-19 Anmäld: 2015-02-20 Svarsdatum: 2015-03-10 Sista svarsdatum: 2015-03-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (16 anföranden)