Januariöverenskommelsens del om a-kassan

Interpellation 2019/20:467 av Mats Green (M)

av Mats Green (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

”Arbetslinjen värnas. Arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras i linje med en flexicuritymodell och öppnas för fler som arbetat, baseras på inkomster och trappas ned samt fasas ut i takt med arbetslöshetens längd.”

Så lyder punkt 19 i den så kallade januariöverenskommelsen med Centerpartiet och Liberalerna, förutsättningen för att Socialdemokraterna och Miljöpartiet kunde sitta kvar i regeringsställning innevarande mandatperiod.

Mot bakgrund av den uttalade ambitionen från såväl socialdemokratiska som miljöpartistiska företrädare att bryta denna del av januariöverenskommelsen önskar jag ställa följande fråga till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Kommer ministern att fullfölja januariöverenskommelsen i denna del?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

statustext: Interpellationen är inlämnad Inlämnad: 2020-08-31 Överlämnad: 2020-09-01 Anmäld: 2020-09-03 Svarsdatum: 2020-09-15 Sista svarsdatum: 2020-09-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)