Järnvägsinvesteringar för ett klimatsmart transportsystem

Interpellation 2007/08:781 av Baylan, Ibrahim (s)

av Baylan, Ibrahim (s)

den 13 maj

Interpellation

2007/08:781 Järnvägsinvesteringar för ett klimatsmart transportsystem

av Ibrahim Baylan (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

I en debattartikel införd i Nerikes Allehanda i slutet av februari 2008 skriver statsrådet Åsa Torstensson: ”Tåget har en viktig roll i ett klimatsmart transportsystem.” Det är lätt att hålla med om hennes påstående. Men det reser frågetecken kring vad regeringens infrastrukturpolitik innehåller eftersom statsminister Fredrik Reinfeldt redan avfärdat Klimatberedningens förslag till just järnvägsinvesteringar som orealistiska.

Dessutom har finansminister Anders Borg aviserat att tyngdpunkten i regeringens kommande infrastrukturproposition kommer att ligga på väginvesteringar.

Regeringens två tyngsta företrädare har alltså redan nu avfärdat möjligheterna till järnvägsinvesteringar av någon större dignitet. För mig som socialdemokrat står detta ställningstagande i skarp kontrast dels till alla de förändringar som klimatomställningen kräver, dels till alla de tillväxtmöjligheter som järnvägsinvesteringar leder till. Efterfrågan på tågresor och godstransporter på järnväg är hög och ständigt ökande, vilket är mycket positivt. Lokal och regional utveckling stimuleras, arbetsmarknadsregionerna blir större och transporterna mer klimatsmarta. Regeringen har med andra ord ett stort ansvar att möta efterfrågan med ökade investeringar på järnväg.

De motstridiga uttalandena från regeringens olika företrädare är förvirrande och frågetecknen behöver rätas ut. Mot bakgrund av detta vill ställa följande frågor till statsrådet:

Vilken är regeringens hållning när det gäller järnvägsinvesteringar för ett klimatsmart transportsystem?

Hur mycket är statsrådet beredd att satsa på järnvägsinvesteringar?

Vilka konkreta järnvägsinvesteringar vill statsrådet göra i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-05-13 Anmäld: 2008-05-13 Svar fördröjt anmält: 2008-05-28 Sista svarsdatum: 2008-06-03 Besvarad: 2008-06-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)