Kinas kärnvapenrustningar

Interpellation 1999/2000:265 av Tolgfors, Sten (m)

av Tolgfors, Sten (m)

den 24 februari

Interpellation 1999/2000:265

av Sten Tolgfors (m) till utrikesminister Anna Lindh om Kinas kärnvapenrustningar

Folkrepubliken Kina har tillsammans med USA och Ryssland full nukleär förmåga, och kan avlossa robotar både från marken, luften och havet.

Man har enligt egen utsago atombombs-, vätebombs- och neutronbombsteknik. Enligt vissa uppgifter har man också testat en neutronbomb.

Kina har långdistansrobotar som kan nå mål i både USA och Europa och arbetar med att utveckla nya robotar med upp till 12 000 km räckvidd.

Som det verkar har Kina inte MIRV-förmåga i dagsläget. Detta kan dock snabbt ändras. Man har testat den nya generationens minityriserade stridsspetsar som är små, lätta och som gör det möjligt att utrusta en långdistansrobot med ett antal styrbara stridsspetsar. På så vis kan flera mål på längre avstånd hotas. Dessutom blir vapnen flyttbara. Balansen i regionen förändras.

Folkrepubliken Kina har också medeldistansmissiler. Landet har också visat sig berett att använda dem, som när man 1996 skickade robotar mot Taiwan.

Kinas nukleära rustningar hotar balansen i hela regionen och ger anledning till betydande oro.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesministern:

Vad avser utrikesministern göra för att protestera mot Folkrepubliken Kinas kärnvapenrustningar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-02-24 Anmäld: 2000-03-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.