Kommande vinter-OS

Interpellation 2021/22:219 av Hampus Hagman (KD)

av Hampus Hagman (KD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Ett flertal länder har den senaste tiden meddelat att de avser att genomföra diplomatisk bojkott av vinter-OS i Peking, som börjar den 4 februari 2022. De som lämnat detta besked är bland andra Australien, Litauen, USA och Storbritannien. Dessa länder kommer inte att skicka några officiella företrädare för landet eller dess regeringen.

Genom dessa ställningstaganden markerar de att de inte kommer att delta i det kinesiska kommunistpartiets propagandakampanj. Det finns många skäl att göra detta: brotten mot mänskliga rättigheter i Xinjiang, avvecklingen av demokratin i Hongkong och de återkommande hoten mot Taiwan är tre skäl.

För oss i Sverige är kidnappningen av den svenska medborgaren Gui Minhai, hoten mot svenska politiker och hoten mot svenska journalister skäl som ytterligare förstärker behovet av att markera.

De länder som tar ställning på detta sätt tar en risk. Kina agerar oerhört aggressivt mot de stater som tar ställning mot Kinas brott. Sverige bör därför ställa sig sida vid sida med de demokratier som står upp för mänskliga rättigheter och arbeta för att fler demokratiska länder ansluter.

Jag vill därför fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Kommer Sverige, likt flera andra demokratiska länder, att genomföra en diplomatisk bojkott av kommande vinter-OS i Peking?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-15 Överlämnad: 2021-12-16 Anmäld: 2021-12-17 Svarsdatum: 2022-01-14 Sista svarsdatum: 2022-01-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)