Konsekvenserna av reduktionsplikt i drivmedel

Interpellation 2020/21:601 av Jörgen Berglund (M)

av Jörgen Berglund (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I vår ska kraven på att mer förnybart bränsle ska blandas in i diesel och bensin öka. Detta är i grund och botten ett bra förslag om vi ska kunna nå klimatmålen. Det kommer emellertid att ställa krav på många verksamheter för att det ska fungera, och det kommer att bli svårare för vissa verksamheter än för andra, till exempel för Försvarsmakten.

Försvarsmakten, som har en unik och avgörande roll för Sverige, nämligen att försvara vårt land och vårt sätt att leva, meddelade regeringen redan 2019 att än mer inblandning av förnybara bränslen blir svårt och får allvarliga konsekvenser. I ett remissvar till regeringen skriver Försvarsmakten att konsekvensen ytterst innebär att huvuduppgiften att försvara Sverige begränsas. Detta är naturligtvis oerhört allvarligt.

Det finns flera skäl till varför Försvarsmakten har svårt att klara de nya kraven. Ett handlar om att många fordon i Försvarsmakten inte klarar av biodrivmedel i den omfattning det nu blir fråga om. Att byta ut fordonen är kostsamt, och framför allt tar det lång tid. En annan aspekt är att biodrivmedel klarar kyla sämre. Försvaret av Sverige måste oavsett temperatur fungera på bästa tänkbara sätt.

Nu är det 2021 och snart ska lagförslaget presenteras för riksdagen, men några lösningar för Försvarsmakten finns inte på plats. Jag tycker det är undermåligt av regeringen och oroväckande för Sveriges säkerhet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

  1. Kommer det att finnas ett undantag från reduktionsplikten för Försvarsmakten när propositionen presenteras i vår?
  2. Anser statsrådet att detta krav på inblandning av biodrivmedel påverkar svensk försvarsförmåga i någon riktning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-25 Överlämnad: 2021-03-25 Anmäld: 2021-03-26 Svarsdatum: 2021-04-09 Sista svarsdatum: 2021-04-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)