Konvention om klusterammunition

Interpellation 2009/10:130 av Thorell, Olle (s)

av Thorell, Olle (s)

den 24 november

Interpellation

2009/10:130 Konvention om klusterammunition

av Olle Thorell (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Klustervapen utgör ett stort humanitärt problem, dels för att de sprider ut substridsdelar över ett så stort område att det i praktiken har visat sig mer eller mindre omöjligt att undvika civila offer, dels för att de efterlämnar oexploderade substridsdelar som i krigets spår skadar och dödar civilbefolkningen. 98 procent av de människor som dött av klustervapen beräknas ha varit civila.

I maj 2007 beslutade riksdagen att Sverige ska fortsätta ”att vara pådrivande för att få till stånd ett internationellt förbud rörande klustervapen i enlighet med Oslodeklarationen”. Oslokonferensen innebar startskottet för en historisk process mot ett internationellt långtgående förbud mot klustervapen.

103 länder har hittills undertecknat konventionen om klusterammunition, så också Sverige. Nu återstår att ratificera konventionen. Sex månader efter att 30 länder har gjort detta kan konventionen träda i kraft. Genom att snabbt ratificera konventionen och därmed bidra till att den kan träda i kraft skulle Sverige ge ett viktigt bidrag till arbetet för nedrustning.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utrikesministern hur han avser att agera för att Sverige skyndsamt ska kunna ratificera konventionen om förbud mot klustervapen.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-11-24 Anmäld: 2009-11-24 Svar fördröjt anmält: 2009-12-07 Sista svarsdatum: 2009-12-08 Besvarad: 2010-01-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)