Körkortsförnyelse för svenskar i internationell tjänst

Interpellation 2016/17:612 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Sverige arbetar aktivt för att öka antalet svenskar i olika internationella organisationer som en del av vår utrikespolitik. Det kräver då att vi också underlättar för dem att ta och vara verksamma i olika utlandstjänster över tid.

Nu har från den 1 maj nya regler införts som riskerar motverka i stället för att underlätta för svenskar i internationell tjänst. Det är till exempel omöjligt att som FN-anställd ta körkort i Somalia. Detsamma gäller i en rad konflikt- och postkonfliktländer. Internationella körkort är bara giltiga tillsammans med nationella körkort.

Med de nya regler som införts kan inte utlandssvenskar utanför EES-området förnya sina svenska körkort om de inte varit permanent bosatta eller studerat i Sverige under minst sex månader. För personer verksamma för Sverige i bistånds- eller FN-insatser blir detta ett nytt hinder då de riskerar att förhindras köra bil och därmed får svårare att söka andra internationella tjänster. De nya reglerna som började gälla den 1 maj i år förväntas beröra ca 30 000 utlandssvenskar som blir utan möjlighet att förnya sitt körkort. I vissa fall utan möjlighet att ta ens ett nytt körkort.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

  1. Har ministern tagit upp konsekvenserna av de nya reglerna för svenskar i internationell tjänst med berörd minister och inom EU?
  2. Vilka åtgärder ser ministern skulle kunna lösa de problem som följer av den nya lagstiftningen för att säkerställa att detta inte blir ett hinder för svenskar i internationell tjänst?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-08-29 Överlämnad: 2017-08-30 Anmäld: 2017-08-31 Sista svarsdatum: 2017-09-15 Svarsdatum: 2017-09-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)